Se hva du kan få til når du kombinerer
kunde- og forretningsdataene dine med Google Maps
 • Kundeanalyse

  Kundeforståelse

  Opprett profiler for eksisterende eller potensielle kunder, og ranger dem basert på økonomisk atferd.

  Målrett mot steder

  Forstå og visualiser ulike områder som kan passe med bestemte produkter og kundebehov.

  Finjuster markedsføringen

  Bruk posisjonsdata til å segmentere og tilpasse markedsføringskampanjer og nå ut til de mest attraktive kundene.
 • Skadebegrensning og -kontroll

  Forbedre risikostyringen

  Reduser risikoen gjennom økt responsevne ved krisesituasjoner og effektiv registrering av trusler.

  Visualiser områder

  Forbedre måten risiko håndteres på med analyseverktøy for å fastslå hvilke områder som kan være risikoutsatte.

  Forbedre kriseresponsen

  Send varsler til krisesentraler for å bidra til å gjenopprette kritiske funksjoner for virksomheten.
 • Nye virksomhetssteder

  Identifiser markedssegmenter

  Visualiser og forstå nye markedsmuligheter ved å kartlegge kjøpstrender, demografiske data og husholdningenes inntekt.

  Planlegg nye filialer og minibanker

  Visualiser og identifiser optimale beliggenheter for nye virksomhetssteder og minibanker basert på demografiske data og fotgjengertrafikk.
 • Administrasjon av virksomhetssteder

  Forbedre visualiseringen

  Optimaliser planløsninger, energieffektivitet, kostnader og risikostyring på samme tid.

  Forbedre beslutningsprosessen

  Koble sammen økonomiske, juridiske, driftsmessige og skjematiske funksjoner til ett sentralisert system for enklere analyse og samarbeid.
Se dataene dine på Google Maps

Gjør dataene dine for geolokalisering mer tilgjengelige, slik at alle medarbeiderne – både på kontorer og i felten – kan finne dem. Med dataene dine trygt lagret i Googles nettsky kan mobile medarbeidere bruke kartene når de vil og samarbeide fra hvor som helst på alle slags enheter.

(hold markøren over informasjonslag)

 

Ressursene dine

Få en enhetlig oversikt over ressursene dine, for eksempel filialer, minibanker og mobile medarbeidere.

 

Bildene dine

Legg til ditt eget bildemateriale, for eksempel planløsninger for filialer og oversiktsbilder av virksomhetssteder.

 

Dataene dine

Overvåk ressursene dine i sanntid, inkludert trafikk til filialer og minibanker.

 

Tredjepartsdata

Bruk tredjepartsdata, for eksempel demografiske data og krisefasiliteter.

 

Google Maps

Kontakt en av Googles salgskonsulenter for å få mer informasjon om hvordan du kan forbedre beslutningsprosessene og resultatene med Google Maps.

Kontakt oss Se avtalene