Utforska mer

Ta ditt företag ännu längre med hjälp av världens mest fullständiga referensdatauppsättning med geolokaliseringsdata.

Kontakta oss
Google Maps ger dig kraften att skapa snygga kartor för dina webbplatser, appar och interna plattformar. Se hur platsinformation kan öppna nya tillväxtmöjligheter för ditt företag:

Fatta bättre beslut

Få unik information genom att visa data på Google Maps.

37 %

av kunderna har rapporterat förbättrad effektivitet i verksamheten.

Läs mer

Fördjupa användarengagemanget

Öka besökarinteraktionerna genom att bädda in kartor på webbplatser och i appar.

50 %

av kunderna använder våra API:er för att öka kundnöjdheten.

Läs mer

Effektivisera verksamheten

Övervaka, hantera och skydda viktiga resurser med hjälp av Google Maps.

40 %

av kunderna säger att produktiviteten ökat.

Läs mer

Ta reda på mer om hur företag förlitar sig på Google Maps API:

Fatta bättre beslut

Visualisera olika datauppsättningar så att du hanterar information effektivt och fattar mer välgrundade beslut.

Kontakta oss

Se hur det fungerar:

Traffic-demonstrationsbild

Fördjupa användarengagemanget

Skapa en visuellt omfattande och engagerande användarupplevelse som uppmuntrar till större interaktion med Google Maps.

Kontakta oss

Se hur det fungerar:

Optimize-demo – engagemangsbild

Effektivisera verksamheten

Öka effektiviteten för din fordonspark eller andra mobila resurser.

Kontakta oss

Hämta PDF-filen och läs mer om hur du:

Förbered, svara, bärga Monitor Assets, Anytime, Anywhere

Se hur det fungerar:

Demo av verksamhetseffektivisering