Se vad du kan åstadkomma när du kombinerar din
kund- och affärsdata med Google Maps
 • Kundanalys

  Förstå kunderna

  Skapa profiler för nuvarande eller potentiella kunder och värdera dem utifrån ekonomiska beteenden.

  Inriktning på platser

  Förstå och visualisera olika områden som kan passa vissa produkter och kundbehov.

  Finjustera marknadsföringen

  Använd platsdata till att segmentera och anpassa marknadsföringskampanjer och nå de mest åtråvärda kunderna.
 • Begränsning och styrning

  Förbättra riskhanteringen

  Lägre risker genom ökad mottaglighet för nödsituationer och effektiv identifiering av hot.

  Visualisera platser

  Förbättra riskhanteringen med analysverktyg och avgör vilka platser som har hög riskpotential.

  Förbättra räddningsinsatserna

  Skicka enkelt meddelanden till larmcentraler och hjälp till att återupprätta kritiska affärsfunktioner.
 • Nya platser

  Identifiera marknadssegment

  Visualisera och förstå möjligheterna på nya marknader genom att kartlägga köptrender, demografi och hushållsinkomster.

  Planera nya kontor och uttagsautomater

  Visualisera och identifiera optimala platser för nya kontor och uttagsautomater baserade på demografi och gångtrafik.
 • Anläggningshantering

  Förbättra visualiseringen

  Optimera utrymmesplanering, energieffektivitet, utgifter och riskminimering samtidigt.

  Förbättrat beslutsfattande

  Anslut ekonomiska, juridiska, operativa och schematiska funktioner i ett centraliserat system för enklare analys och samverkan.
Visa din data på Google Maps

Gör din data mer tillgänglig så att vem som helst i personalen, på kontoret eller på fältet, hittar den. Med din data säkert lagrad i Googles moln har mobila medarbetare alltid åtkomst till kartor och kan samarbeta överallt på alla enheter.

(håll muspekaren över lagren)

 

Dina resurser

Få en enhetlig bild av dina tillgångar, som t.ex. filialer, uttagsautomater och mobila team.

 

Dina bilder

Lägg till eget bildmaterial som t.ex. planlösningar och bilder från platsundersökningar.

 

Din data

Övervaka dina tillgångar i realtid, trafik till filialer och uttagsautomater.

 

Data från tredje part

Använd data från tredje part, som t.ex. demografi och katastrofberedskap.

 

Google Maps

Kontakta en av Googles säljare för mer information om att förbättra beslutsfattande och resultat med Google Maps.

Kontakta oss Visa planer