Se vad du kan åstadkomma genom att kombinera infrastrukturdata och driftdata med Google Maps
 • Upprätthåll säkerhet och regelefterlevnad

  Bedöm risker

  Skapa riskmodeller som på ett enklare och exaktare sätt analyserar och förbättrar din infrastruktur.

  Säkerställ efterlevnad

  Kartlägg noggrant infrastruktur, som t.ex. rörledningar och utvärdera efterlevnad och påverkan i högriskområden.

  Dokumentera dina ansträngningar

  Hjälp allmänheten i nödsituationer genom att enkelt dela information från GIS-databasen med myndigheter och annan räddningspersonal.
 • Hantera avbrott

  Övervaka ändringar i realtid

  Fatta beslut snabbare och enklare med en bild av verksamheten som alla har åtkomst till.

  Koordinera team på fältet

  Schemalägg arbeten smidigt med omedelbar insyn i var teamen befinner sig och vad de gör.

  Håll kunder informerade

  Håll kunderna engagerade och informerade med aktuell information om avbrott.
 • Hantera vegetation

  Övervaka tillväxt

  Överför anpassad data och övervaka vegetationstillväxten nära rörledningarna.

  Bygg modeller

  Skapa en plan för vegetationstillväxt.

  Koordinera team på fältet

  Få uppdaterad insyn i var teamen befinner sig och vilka jobb de utför.
Visa din data på Google Maps

Gör din data mer tillgänglig så att vem som helst i personalen, på kontoret eller på fältet, hittar den. Med din data säkert lagrad i Googles moln har mobila arbetstagare alltid åtkomst till kartor och kan samarbeta överallt på alla enheter.

(håll muspekaren över lagren)

 

Dina resurser

Få en enhetlig översikt över dina tillgångar, exempelvis transformatorstationer, kraftverk och kraftledningar.

 

Dina bilder

Lägg till eget bildmaterial, till exempel rörledningskorridorer, vegetations- och bildanalys.

 

Din data

Övervaka dina tillgångar i realtid, inklusive rörledningstryck, status för transformatorstationer och medarbetarplatser.

 

Data från tredje part

Använd data från tredje part, exempelvis bilder från kommunen eller flyg- och satellitbilder.

 

Google Maps

Kontakta en av Googles säljare för mer information om att förbättra beslutsfattande och resultat med Google Maps.

Kontakta oss Visa planer