Khám phá thêm

Phát triển doanh nghiệp của bạn hơn nữa với quyền truy cập vào tập dữ liệu tham khảo vị trí địa lý đầy đủ nhất trên thế giới.

Liên hệ
Google Maps cho phép bạn tạo ra các bản đồ tuyệt đẹp cho trang web, ứng dụng và nền tảng nội bộ của mình. Hãy xem cách tin tức vị trí có thể mở ra những khả năng phát triển mới cho doanh nghiệp của bạn:

Ra quyết định tốt hơn

Kết nối với các thông tin chi tiết độc đáo bằng cách hiển thị dữ liệu trên Google Maps.

37%

khách hàng báo cáo tăng hiệu quả kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Tăng cường khả năng tương tác với người dùng

Gia tăng tương tác với khách truy cập bằng cách nhúng bản đồ vào trang web và các ứng dụng.

50%

khách hàng sử dụng API của chúng tôi nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Hợp lý hóa hoạt động

Quản lý, điều hành và bảo vệ các nội dung quan trọng bằng cách sử dụng Google Maps.

40%

khách hàng báo cáo tăng năng suất.

Tìm hiểu thêm

Khám phá cách các doanh nghiệp dựa vào API Google Maps:

Ra quyết định tốt hơn

Trực quan hóa các tập dữ liệu khác nhau nhằm quản lý thông tin hiệu quả và đưa ra các quyết định tốt hơn, sáng suốt hơn.

Liên hệ

Xem cách thức hoạt động

Hình ảnh minh họa giao thông

Tăng cường khả năng tương tác với người dùng

Tạo một trải nghiệm người dùng giàu hình ảnh và hấp dẫn, khuyến khích mức độ tương tác cao hơn với Google Maps.

Liên hệ

Tải xuống PDF để khám phá những câu chuyện đầy đủ về cách:

Nâng cao mức Chuyển đổi khách hàng, từ kỹ thuật số đến cá nhân

Xem cách thức hoạt động

Tối ưu hóa hình ảnh minh họa đính kèm

Hợp lý hóa hoạt động

Nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm hoặc các tài sản di động khác.

Liên hệ

Tải xuống PDF để khám phá những câu chuyện đầy đủ về cách:

Chuẩn bị, Hồi đáp, Phục hồi Quản lý tài sản, mọi lúc, mọi nơi

Xem cách thức hoạt động

Bản trình diễn cho các hoạt động tinh giản